Truy cập

Hôm nay:
49
Hôm qua:
19
Tuần này:
355
Tháng này:
563
Tất cả:
233557

Thị trấn Nông Cống tiếp đoàn công tác của UBND xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng về thăm và trao đổi kinh nghiêm công tác

Ngày 30/10/2023 06:31:05

Ngày 27 tháng 10 năm 2023 đoàn công tác của UBND xã Tân Châu huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng về thăm và trao đổi kinh nghiệm tại thị trấn Nông Cống. Đại diện UBND xã Tân Châu có ông Trần Đình Đức chủ tịch UBND làm trưởng đoàn, các thành viên là công chức Địa chính nông nghiệp, môi trường; Phó chỉ huy Trưởng quân sự đại diện Doanh nghiệp.

Nội dung làm việc trên tinh thần trao đổi kinh nghiệm công tác, nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng cải cách hành chính nhất là các thủ tục hành chính; việc bố trí nhân lực, trang thiết bị cho công tác cải cách hành chính.vận hành và thực hiện các bộ thủ tục hành chính. Đồng chí chủ tịch UBND thị trấn Nông Cống báo cáo tóm tắt nội dung thực hiện tại Bộ phận Một cửa trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trã kết quả cho người dân, Doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luât về chế độ công vụ, quy chế văn hóa công sở.

Đối với thị trấn Nông Cống đang thực hiện xây dựng mô hình “ Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, bước đầu đã tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân. Phương châm “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn), “3 không” (không phiền hà sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc, “ 4 thể hiện” (tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa lịch sự trong giải quyết công việc, lắng nghe dân đầy đủ.

Tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn An, Huyện ủy viên – Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND Thị trấn phát biểu đồng thời qua đồng chí chủ tịch UBND xã Tân Châu gửi lời thăm động viên bà con nhân dân là con em của Thị trấn, xã Vạn Thiện, Vạn Hòa xã Minh Thọ(cũ) đang sinh sống tại xã Tân Châu và huyện Di Linh.

Đoàn công tác UBND xã Tân Châu trao đổi với Bộ phận Một cửa UBND thị trấn Nông Cống

Nguồn: Công chức VHXH

Thị trấn Nông Cống tiếp đoàn công tác của UBND xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng về thăm và trao đổi kinh nghiêm công tác

Đăng lúc: 30/10/2023 06:31:05 (GMT+7)

Ngày 27 tháng 10 năm 2023 đoàn công tác của UBND xã Tân Châu huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng về thăm và trao đổi kinh nghiệm tại thị trấn Nông Cống. Đại diện UBND xã Tân Châu có ông Trần Đình Đức chủ tịch UBND làm trưởng đoàn, các thành viên là công chức Địa chính nông nghiệp, môi trường; Phó chỉ huy Trưởng quân sự đại diện Doanh nghiệp.

Nội dung làm việc trên tinh thần trao đổi kinh nghiệm công tác, nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng cải cách hành chính nhất là các thủ tục hành chính; việc bố trí nhân lực, trang thiết bị cho công tác cải cách hành chính.vận hành và thực hiện các bộ thủ tục hành chính. Đồng chí chủ tịch UBND thị trấn Nông Cống báo cáo tóm tắt nội dung thực hiện tại Bộ phận Một cửa trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trã kết quả cho người dân, Doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luât về chế độ công vụ, quy chế văn hóa công sở.

Đối với thị trấn Nông Cống đang thực hiện xây dựng mô hình “ Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, bước đầu đã tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân. Phương châm “5 biết”, “3 không”, “4 thể hiện” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn), “3 không” (không phiền hà sách nhiễu, không né tránh trách nhiệm, không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc, “ 4 thể hiện” (tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa lịch sự trong giải quyết công việc, lắng nghe dân đầy đủ.

Tại hội nghị đồng chí Hoàng Văn An, Huyện ủy viên – Bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND Thị trấn phát biểu đồng thời qua đồng chí chủ tịch UBND xã Tân Châu gửi lời thăm động viên bà con nhân dân là con em của Thị trấn, xã Vạn Thiện, Vạn Hòa xã Minh Thọ(cũ) đang sinh sống tại xã Tân Châu và huyện Di Linh.

Đoàn công tác UBND xã Tân Châu trao đổi với Bộ phận Một cửa UBND thị trấn Nông Cống

Nguồn: Công chức VHXH

Ý kiến thăm dò